Legea Educației Naționale nr 1/2011 ( actualizată din data de 15.10.2020)
Statutul elevului
Codul – cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar
Codul de conduită al personalului din Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu
Cod de conduită online
Structura anului școlar 2022 – 2023
Protocolul cu privire la dezvoltarea şi eficientizarea procesului de colaborare şi cooperare din cadrul relaţiei de parteneriat educaţional