Legea Educației Naționale nr 1/2011 ( actualizată din data de 15.10.2020)
Statutul elevului
Ordinul M.E. nr. 3797/22.03.3023 pentru modificarea și completarea Statutului elevului
Codul – cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar
Codul de conduită al personalului din Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu
Cod de conduită online
Structura anului școlar 2023 – 2024
Structura anului școlar 2024 – 2025
Protocolul cu privire la dezvoltarea şi eficientizarea procesului de colaborare şi cooperare din cadrul relaţiei de parteneriat educaţional