CERTIFICATE OF GROUP ATTENDANCE
Rezumatul proiectului Erasmus + „ ERASMUS FOR FUTURE”
Nr. de referinţă: 2020-1-DE03-ka229-077300_2
Perioadă de derulare: 2020-2022

Colegiul Pedagogic „Andrei Șaguna” a finalizat prima fază a proiectului ERASMUS FOR FUTURE – Young Europeans facing climate change as common challenge”. – SIBIUL ÎN IMAGINI. Știri și informații din Sibiu.