ASOCIAŢIA „PRIETENII CNPAS SIBIU”

 

    Preşedinte asociaţie – prof. Paul Gabriel Pitko

     Domiciliul fiscal:
    Jud. Sibiu, Mun. Sibiu
    str. Costache Negri, nr. 1
    CIF: 28195816

Stimați părinți, stimați colegi, dragi prieteni ai Colegiul Național Pedagogic ”Andrei Șaguna” Sibiu

    Vă mulțumim pentru ajutorul financiar acordat activității noastre prin acceptarea virării a până la 3,5% din impozitul anual, Asociației ”Prietenii CNPAS” Sibiu care sprijină instituția noastră. Strădaniile dumneavoastră au înlesnit desfășurarea întregii activități a școlii. Percepem sprijinul dumneavoastră ca pe o apreciere a muncii depuse la Colegiul Național Pedagogic ”Andrei Șaguna” Sibiu. Fondurile acumulate au fost folosite în principal pentru:

   •  Sprijin material acordat pentru elevii cu probleme sociale;
   • Susținerea financiară a participării elevilor la unele concursuri școlare și a derulării unor proiecte;
   • Achiziționarea cărților de premii;
   • Dotarea cu echipamente tehnice pentru suţinerea procesului instructiv – educativ.

    Sperăm că și în acest an veți fi alături de noi, prin virarea a până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru anul fiscal 2020, Asociației ”Prietenii CNPAS” Sibiu.

Descarcă formularul 230 - Asociaţia „Prietenii CNPAS”