Preşedinte asociaţie – prof. Paul Gabriel Pitko

     Domiciliul fiscal:
    Jud. Sibiu, Mun. Sibiu
    str. Costache Negri, nr. 1
    CIF: 28195816

Stimați părinți, stimați colegi, dragi prieteni ai Colegiul Național Pedagogic ”Andrei Șaguna” Sibiu

Vă mulțumim pentru ajutorul financiar acordat activității noastre prin acceptarea virării a până la 3,5% din impozitul anual, Asociației ”Prietenii CNPAS” Sibiu care sprijină instituția noastră. Strădaniile dumneavoastră au înlesnit desfășurarea întregii activități a școlii. Percepem sprijinul dumneavoastră ca pe o apreciere a muncii depuse la Colegiul Național Pedagogic ”Andrei Șaguna” Sibiu. Fondurile acumulate au fost folosite în principal pentru:

      •  Sprijin material acordat pentru elevii cu probleme sociale;
      • Susținerea financiară a participării elevilor la unele concursuri școlare și a derulării unor proiecte;
      • Achiziționarea cărților de premii;
      • Dotarea cu echipamente tehnice pentru susţinerea procesului instructiv – educativ.

Sperăm că și în acest an veți fi alături de noi, prin virarea a până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru anul fiscal 2023, Asociației ”Prietenii CNPAS” Sibiu.

Formularul 230 – Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat aferent anului 2023, după completare, poate fi depus personal la Administrația Fiscală de care aparțineți, trimis fizic dirigintei/lui sau pe adresa de e-mail a asociației: prieteniicnpas@gmail.com.