Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în licee vocaționale. 
 • 10 – 12 mai 2023   –    Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini
 • 15 – 16 mai 2023   –   Înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 17 – 19 mai 2023   –   Desfășurarea probelor de aptitudini
 • 22 mai 2023            –   Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini 
Documente necesare pentru înscrierea la probele de aptitudini – profil Pedagogic, specializări:

Educator – Învățător (secția română)
Educator – Învățător (secția germană)
Educator – Puericultor (secția română)

15- 16 MAI 2023 – ORELE 8:00 – 18:00
 • Actul de identitate ( copie + original)
 • Certificat de naștere ( copie + original)
 • Anexă la fișa de înscriere ( se solicită și se eliberează de la școala de proveniență – 10 -12 MAI )
 • Adeverință medicală pe care să fie menționate următoarele –  CLINIC SĂNĂTOS ÎN VEDEREA SUȚINERII PROBELOR DE APTITUDINI FIZICE LA  COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ”ANDREI ȘAGUNA” SIBIU

  sau

  APT PENTRU SUSȚINEREA PROBELOR DE APTITUDINI FIZICE DE LA COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ”ANDREI ȘAGUNA” SIBIU

 

Structura probelor de aptitudini

Pentru probele de aptitudini candidatul va intra în sala de examen conform planificării orare afișate la avizierul liceului sau pe site-ul liceului, pe baza cărții de identitate în original sau a carnetului de elev completat și vizat/ștampilat la zi (în cazul în care elevul nu are/încă nu i s-a eliberat carte de identitate).

Pentru proba de aptitudini artistice candidații vor avea asupra lor: bloc de desen A3, culori de apă (tempera, acrilice), creioane tip B, 5 pensule de diferite mărimi ( cu vârf lat sau ascuțit nr. 4, 8, 12, 16, 20), paletă de plastic (pentru amestecul culorilor), radieră, pahar de apă, șervețele umede.

Pentru proba de aptitudini fizice: pantaloni de trening, tricou, pantofi de sport.

IMPORTANT: La probele de aptitudini nu se admit contestații! Respingerea la o probă atrage după sine respingerea candidatului la probele de aptitudini.