Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în licee vocaționale. 

13 – 15 mai 2024 – Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini (de către școala de proveniență).
16 – 17 mai 2024 – Înscrierea pentru probele de aptitudini.

Program înscriere:

  • Joi, 16 mai 2024 între orele 8:00-18:00
  • Vineri 17 mai 2024 între orele 8:00-15:00

Acte necesare:

  • Anexa la fișa de înscriere eliberată de școala de proveniență
  • Certificat de naștere elev (original și copie)
  • Carte de identitate elev (original și copie)
  • Carte de identitate părinte (original și copie)
  • Adeverință medicală de la medicul de familie cu mențiunea „Clinic sănătos în vederea susținerii probelor sportive-fizice de la CNPAS  / Apt pentru susținerea probei de aptitudini fizice / Apt pentru efort fizic” 

21 – 24 mai 2024 – Desfăşurarea probelor de aptitudini.  (Programarea pe zile va fi afișată luni, 20 mai 2024, după ora 13)

Structura probelor de aptitudini

Pentru probele de aptitudini candidatul va intra în sala de examen conform planificării orare afișate la avizierul liceului sau pe site-ul liceului, pe baza cărții de identitate în original sau a carnetului de elev completat și vizat/ștampilat la zi (în cazul în care elevul nu are/încă nu i s-a eliberat carte de identitate).

Pentru proba de aptitudini artistice candidații vor avea asupra lor: bloc de desen A3, culori de apă (tempera, acrilice), creioane tip B, 5 pensule de diferite mărimi ( cu vârf lat sau ascuțit nr. 4, 8, 12, 16, 20), paletă de plastic (pentru amestecul culorilor), radieră, pahar de apă, șervețele umede.

Pentru proba de aptitudini fizice: pantaloni de trening, tricou, pantofi de sport.

IMPORTANT: La probele de aptitudini nu se admit contestații! Respingerea la o probă atrage după sine respingerea candidatului la probele de aptitudini.