Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în licee vocaționale. 

Structura probelor de aptitudini

Pentru probele de aptitudini candidatul va intra în sala de examen conform planificării orare afișate la avizierul liceului sau pe site-ul liceului, pe baza cărții de identitate în original sau a carnetului de elev completat și vizat/ștampilat la zi (în cazul în care elevul nu are/încă nu i s-a eliberat carte de identitate).

Pentru proba de aptitudini artistice candidații vor avea asupra lor: bloc de desen A3, culori de apă (tempera, acrilice), creioane tip B, 5 pensule de diferite mărimi ( cu vârf lat sau ascuțit nr. 4, 8, 12, 16, 20), paletă de plastic (pentru amestecul culorilor), radieră, pahar de apă, șervețele umede.

Pentru proba de aptitudini fizice: pantaloni de trening, tricou, pantofi de sport.

IMPORTANT: La probele de aptitudini nu se admit contestații! Respingerea la o probă atrage după sine respingerea candidatului la probele de aptitudini.