Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în licee vocaționale. 
  • 10 – 12 mai 2023   –    Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini
  • 15 – 16 mai 2023   –   Înscrierea pentru probele de aptitudini
  • 17 – 19 mai 2023   –   Desfășurarea probelor de aptitudini
  • 22 mai 2023           –   Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini 

Pentru probele de aptitudini candidatul va intra în sala de examen conform planificării orare afișate la avizierul liceului sau pe site-ul liceului , pe baza cărții de identitate în original sau a carnetului de elev completat și vizat/ștampilat la zi (în cazul în care elevul nu are/încă nu i s-a eliberat carte de identitate).

Pentru proba de aptitudini artistice candidații vor avea asupra lor: bloc de desen A3, culori de apă (tempera, acrilice), creioane tip B, 5 pensule de diferite mărimi ( cu vârf lat sau ascuțit nr. 4, 8, 12, 16, 20), paletă de plastic (pentru amestecul culorilor), radieră, pahar de apă, șervețele umede.

Pentru proba de aptitudini fizice: pantaloni de trening, tricou, pantofi de sport.

IMPORTANT: La probele de aptitudini nu se admit contestații! Respingerea la o probă atrage după sine respingerea candidatului la probele de aptitudini.