Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în licee vocaţionale

  • 11 – 13 mai 2022   –    Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini
  • 16 – 17 mai 2022   –   Înscrierea pentru probele de aptitudini
  • 18 – 20 mai 2022   –   Desfășurarea probelor de aptitudini
  • 23 mai 2022           –   Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini 

Pentru probele de aptitudini candidatul va intra în sala de examen conform planificării orare afișate la avizierul liceului sau pe site-ul liceului (Marți 17 mai 2022, seara), pe baza cărții de identitate în original sau a carnetului de elev completat și vizat/ștampilat la zi (în cazul în care elevul nu are/încă nu i s-a eliberat carte de identitate).

Pentru proba de aptitudini artistice candidații vor avea asupra lor: bloc de desen A3, culori de apă (tempera, acrilice), creioane tip B, 5 pensule de diferite mărimi ( cu vârf lat sau ascuțit nr. 4, 8, 12, 16, 20), paletă de plastic (pentru amestecul culorilor), radieră, pahar de apă, șervețele umede.

Pentru proba de aptitudini fizice: pantaloni de trening, tricou, pantofi de sport.

IMPORTANT: La probele de aptitudini nu se admit contestații! Respingerea la o probă atrage după sine respingerea candidatului la probele de aptitudini.