Admiterea în învățământul liceal de stat, an școlar 2022-2023

Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu un pas spre educația copiilor.

Primul pas în învățământul primar alături de copii.

Bibliotecă modernă

Importanța unei biblioteci este precum nevoia de învățământ

Colegiul NaȚional Pedagogic ,,Andrei Șaguna’’

SUNTEM ȘCOALA CARE TE PREGĂTEȘTE PENTRU VIITOR

Colegiul Național Pedagogic ,,Andrei Șaguna’’ este deschis pentru toți membrii comunității, valorifică potențialul uman indiferent de etnie sau religie, sprijinind idealuri și valori, în vederea formării unei personalități autonome creative și satisface nevoia fiecăruia de a se simți sigur pe sine, apt pentru a face față cerințelor actuale ale societății și de a avea șanse egale la educație și cultură.

Profesionalizarea carierei didactice

– PROF –

MISIUNEA ȘCOLII

Şcoala noastră va oferi acces la educaţie şi cultură tuturor celor ce doresc acest lucru, copii, tineri, adulţi, promovând toleranţa şi înţelegerea între persoane de origine socio-culturală, lingvistică şi religioasă diferită. Prin disciplină, consecvenţă şi muncă susţinută, vom pune în evidenţă şi vom dezvolta aptitudinile şi calităţile fiecărui elev, netezindu-i astfel drumul spre integrare într-o societate dinamică şi modernă. Dorim să ne ajutăm elevii să devină cetăţeni europeni capabili să înţeleagă şi să respecte unitatea în diversitate a edificiului numit „Uniunea Europeană”.

VIZIUNEA ȘCOLII

Prestigiul şcolii, rezultat al muncii neobosite a dascălilor şi elevilor noştri, precum şi tradiţia îndelungată în domeniul educaţiei ne obligă să continuăm demersul de formare a viitorilor cetăţeni europeni, capabili de performanţă şi adaptare într-o societate dinamică.

CADRU ADECVAT

Școala este un cadru adecvat unde elevii îsi formează și dezvoltă deprinderile și capacitățile necesare continuării studiilor