Metodologia privind mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2024 – 2025. 

     Criterii pentru acordarea avizului directorului Colegiului Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu, pentru ocuparea unei catedre vacante/rezervate la clasele cu profil pedagogic pentru anul școlar 2024 – 2025.

     Pentru obținerea avizului directorului directorului Colegiului Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu trebuie să depuneți la secretariatul unității o solicitare de eliberare a avizului, Fișa de evaluare (Descarcă formularul) și documentele justificative.