Metodologia privind mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2023 – 2024. 

 

Criterii pentru acordarea avizului directorului Colegiului Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu, pentru ocuparea unei catedre vacante/rezervate la clasele cu profil pedagogic pentru anul școlar 2023 – 2024.