Ordin pentru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învâţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2023-2024
Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023 – 2024