Admitere Liceu

Rezultatele admiterii la specializarea Educator - Învăţător vor fi afişate în data de 14 iulie 2021 pe site-ul şcolii şi la avizier.

Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi, an şcolar 2021 – 2022

Program depunere dosare de înscriere:

– 23 iulie 2021 între orele 8 – 14;
– 25 iulie 2021 între orele 11 – 14;
– 26-28 iulie 2021 între orele 8 – 16.

Actele necesare înscrierii: Cerere de înscriere – se completează la depunerea dosarului;

  • Carte de identitate candidat (dacă este cazul) – original şi copie (în vederea certificării în conformitate cu originalul);
  • Certificat de naştere candidat – original şi copie (în vederea certificării în conformitate cu originalul);
  • Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a;
  • Foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
  • Fişa medicală.

    La depunerea dosarelor de înscriere trebuie să fie prezent cel puţin un părinte împreună cu candidatul.