Ordin pentru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învâţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2024-2025 și Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024 – 2025

21 – 24 mai 2024 – Desfăşurarea probelor de aptitudini. (Programarea pe zile va fi afișată luni, 20 mai 2024, după ora 13)

Candidații se vor prezenta cu 15-30 min înaintea orei programate și vor avea asupra lor cartea de identitate (carnetul de note vizat pe anul școlar în curs, cu fotografie, pentru elevii care nu au CI). 

Programarea pe ore va fi afișată în cursul zilei de astăzi, 20 mai 2024, după amiază.

NOTĂ:

Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională  pot fi depuse la unitatea de învăţământ de provenienţă până la data de 27 mai 2024.


21 – 24 mai 2024 – Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. 

Proba scrisă de va desfășura în data de 21 mai 2024 între orele 10-11. Candidații se vor prezenta între orele 9-9:30 având asupra lor cartea de identitate (carnetul de note vizat pe anul școlar în curs, cu fotografie, pentru elevii care nu au CI). 

Candidații sunt rugați să nu se prezinte cu telefoane, ceasuri smart și alte dispozitive de comunicare cu exteriorul sa alte materiale, înafară de instrumentele de scris și actele personale.

Programarea pe ore va fi afișată în cursul zilei de astăzi, 20 mai 2024, după amiază.

27 mai 2024 – Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă engleză (proba scrisă).

31 mai 2024 – Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă  engleză.
3 – 4 iunie 2024 – Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă engleză.