Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu face parte din ANCLP încă de la înființarea asociației. (anclp.ro)

OBIECTIVE ANCLP

ANCLP, direct sau prin intermediul unor filiale, urmărește îndeplinirea următoarelor obiective:

 1. promovarea comunicării şi cooperării între colegiile şi liceele pedagogice din România;
 2. susţinerea, păstrarea și dezvoltarea brandului educaţional, reprezentat de tradiţia recunoscută a şcolilor normale de învățători și educatoare, în procesul restructurării liceelor şi colegiilor pedagogice, ca urmare a Procesului Bologna şi a prevederilor Legii nr. 1/2001 (noua lege a educaţiei naţionale);
 3. organizarea de simpozioane, sesiuni de comunicări, conferinţe, congrese, precum şi participarea la activităţi similare organizate de terţi, pentru promovarea şi eficientizarea bunelor practici în domeniul educaţional;
 4. editarea şi tipărirea de cărţi, materiale educaţionale şi publicaţii de specialitate;
 5. realizarea unei mai mari conectivităţi a colegiilor şi liceelor pedagogice, din perspectiva formării iniţiale și a dezvoltării profesionale;
 6. diseminarea informaţiilor cu privire la evoluţia sistemelor similare din Uniunea Europeană, a schimburilor şi mobilităţii în state europene sau de pe alte continente;
 7. sprijinirea iniţiativelor şi proiectelor educaționale propuse de către liceele şi colegiile pedagogice;
 8. dezvoltarea de legături cu asociaţii de acelaşi tip sau conexe procesului de învăţământ, la nivel naţional și internațional, cu deosebire în spațiul Uniunii Europene;
 9. atragerea şi utilizarea, în condiţiile legii, de surse de finanţare şi resurse sub forma de subvenţii, contribuţii, cotizaţii, sponsorizări, finanţări pe bază de proiecte cu surse de finanţare interne şi externe etc.;
 10. acordarea de asistenţă juridică pentru colegiile și liceele pedagogice membre, aflate în situaţia de a-şi apăra drepturile și de a riposta la abuzul sau ilegalităţi comise de autorităţi;
 11. facilitarea transparenţei, accesului la informaţiile publice şi a colaborării cu societatea civilă;
 12. promovarea deschiderii spre nou, a creativităţii, comunicării eficiente şi a spiritului critic în utilizarea noilor tehnologii educaţionale;
 13. susținerea învățământului pedagogic performant, bazat pe competențe, valori și vocație didactică.