Politica privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date în cadrul Colegiului Naţional Pedagogic „Andrei Şaguna” Sibiu.
Regulamentul UE 679/2016.
Legea nr. 129/2018.
Cerere pentru exercitarea dreptului de acces.
Cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare.
Cerere pentru exercitarea dreptului la ştergerea datelor.