Proiect – „DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A COLEGIULUI NAȚIONAL PEDAGOGIC „ANDREI ȘAGUNA” SIBIU”
cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-0339

 

Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului „DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A COLEGIULUI NAȚIONAL PEDAGOGIC „ANDREI ȘAGUNA” SIBIU”, cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-0339, proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.  Detalii aici.

Obiectivul general al proiectului este Creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi și consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip „laborator inteligent” pentru cadrele didactice. Proiectul vizează de asemenea creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și combaterea excluziunii sociale, absenteismului și abandonului școlar.