Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat

Total cadre didactice cu normă în şcoală – 59, din care:
45 cadre didactice vaccinate cu schema completă şi 1 cadru didactic vaccinat cu prima doză – 77,96%

Total cadre didactice auxiliare – 6, din care:
5 cadre didactice auxiliare vaccinate cu schema completă – 83,33%

Total personal nedidactic – 9, din care:
1 angajat vaccinat cu schema completă- 11,11%

Total personal vaccinat – 70,27%