Ordin pentru aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe / clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători – educatoare. Detalii aici.