Preşedinte – domnişoara Pitters Carla

Vicepreşedinte – domnişoara Stark Sabina

Secretar – domnişoara Tăvală Iulia