Calendarul de desfăşurare a examenului de Bacalaureat, an şcolar 2023-2024

Sesiunea iunie – iulie 2024.

 

3 – 7 iunie 2024
Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
7 iunie 2024
Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a
17-19 iunie 2024
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
19-20 iunie 2024
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
19-21 iunie 2024
Evaluarea competențelor digitale – proba D
25-27 iunie 2024
Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
1 iulie 2024
Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă
2 iulie 2024
Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă
4 iulie 2024
Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă
5 iulie 2024
Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă
8 iulie 2024
Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12:00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00-18:00
9 – 11 iulie 2024
Rezolvarea contestațiilor
12 iulie 2023
Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august 2024

15 – 22 iulie 2024
Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigență
8-9 august 2024
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
9 august 2024
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
12 august 2024
Evaluarea competențelor digitale – proba D
13-14 august 2024
Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
19 august 2024
Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă
20 august 2024
Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă
21 august 2024
Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă
22 august 2024
Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă
26 august 2024
Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12:00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00-18:00
27 – 29 august 2024
Rezolvarea contestațiilor
30 august 2024
Afișarea rezultatelor finale