Metodologia de organizare și verificare a cunoștințelor de limbă modernă engleză.
Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă engleză.
Ordin ME nr. 4797/31.08.2017 privind Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv sau bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar

13 – 15 mai 2024 – Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă engleză (de către școala de proveniență).
16 – 17 mai 2024 – Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă engleză.

     Centre de înscriere și desfășurare a probelor: 

  • Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu
  • Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu
  • Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu

Program înscriere:

 • Joi, 16 mai 2024 între orele 8:00-18:00
 • Vineri 17 mai 2024 între orele 8:00-15:00

Acte necesare:

 • Anexa la fișa de înscriere eliberată de școala de proveniență
 • Certificat de naștere elev (original și copie)
 • Carte de identitate elev (original și copie)
 • Carte de identitate părinte (original și copie)

NOTĂ:
Se recomandă ca depunerea documentelor necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională, la unitatea de învăţământ de provenienţă să se facă până la data de 17 mai 2024. Pentru cazuri excepționale documetele se pot depune până cel târziu la data de 27 mai 2024.
21 – 24 mai 2024 – Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, astfel:

 •      Proba scrisă va avea loc în data de 21 mai 2024 începând cu ora 10.00.
 •      Proba orală va avea loc în perioada 21-22 mai 2024 conform programării afișate în prealabil

27 mai 2024 – Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă engleză (proba scrisă).
31 mai 2024 – Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă  engleză.
3 – 4 iunie 2024 – Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă engleză.

Examenul cuprinde două probe:

a) Proba scrisă, pentru care se acordă un punctaj de maximum 70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu;
Subiectele pentru proba scrisă vor cuprinde itemi obiectivi în vederea verificării competențelor de înțelegere de texte și a funcțiilor comunicative/actelor de limbaj corespunzătoare nivelului A2, cum ar fi întrebări cu răspunsuri multiple, întrebări cu răspuns scurt, întrebări de tip adevărat / fals cu justificare, exerciții de realizare a unor corespondențe, text lacunar.
Timpul acordat probei scrise este de 60 minute.

b) Proba orală, pentru care se acordă un punctaj de maximum 30 puncte.
Proba orală va cuprinde itemi pentru verificarea competențelor de discurs oral și de participare la conversație de nivel A2. La proba orală nu se admit contestații.

Elevul care a obținut minimum nota 6,00 (șase) la proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă este considerat admis.