An școlar 2024 - 2025

 

 

 

La COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ANDREI ȘAGUNA” vor exista următoarele clase pregătitoare:

 • 1 clasă, secția română – 22 elevi
 • 1 clasă, secția germană – 22 elevi

În cadrul unității noastre școlare nu se organizează programul Școala după Școală.

Acte necesare înscriere în învățământul primar:
 • Cerere tip de înscriere – se poate completa la sediul unității de învățământ la care se dorește înmatricularea copilului, în perioada de înscriere 11 aprilie – 14 mai 2024, în intervalul orar 8:00-18:00 (luni-joi) și 8:00-17:00 (vineri). Validarea cererii tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ. 
 • Actul de identitate al părintelui (original + copie).
 • Certificat de naștere al copilului (original + copie).

Alte acte necesare, după caz:

 • Pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 se daugă și recomandarea pentru înscriere în clasa pregătitoare (original + copie). Model cerere-tip. Link către CJRAE Sibiu.
 • Părinții divorțați depun la înscriere și dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului. (original + copie).

! Conform Ordinului ME nr 4019 din 15 martie 2024, Art. 13. alin. (9) – „…ordinea în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor tip de înscriere NU presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau  acordarea unei priorități la înscriere…”

Criterii de departajare pentru înscrierea la clasa pregătitoare în anul școlar 2024-2025.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

14 mai – 17 mai 2024 

 • Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională) a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție

14 mai – 27 mai 2024 

 • Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.
  Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază.
  Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

28 mai 2024

 • Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

29 mai 2024

 • Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

TELVERDE 0 800 816 269 – Program de funcționare: luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00, în perioada 11 aprilie – 14 mai 2024

ORDIN ME nr. 4019 din 15 martie 2024 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2024-2025.

ORDIN nr. 3.945 din 1 martie 2024 privind aprobarea Procedurii de distribuție aleatorie a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor în formațiunile de studiu.