An școlar 2022 - 2023

Ordin privind aprobarea Metodologiei de înscriere în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022 – 2023.

INFORMAȚII PENTRU TESTAREA CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA GERMANĂ Detalii aici.Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea evaluării cunoștințelor de limba germană, în vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare, în anul școlar 2022 – 2023.

Constituirea formațiunilor de studiu

     Conform Procedurii nr. 2600/07.04.2022 constituirea formațiunilor de elevi la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022 – 2023, se realizează în ședința Consiliului de administrație al unității de învățământ, cu respectarea criteriilor de transparență, echitate, non-discriminatoare și incluziune. Se împarte lista cu elevii înscriși, generată din aplicația SIIIR, în Lista F – fete, Lista B – băieți, fiecare ordonată alfabetic. Se trage la sorți lista cu care se începe împărțirea. Elevii din Lista 1 trasă la sorți (Lista F sau Lista B) se distribuie alternativ, astfel: primul elev în clasa A, al doilea elev în clasa B, al treilea în clasa C ș.a.m.d., până la finalizarea claselor paralele existente. Se continuă procedeul până la repartizarea tuturor elevilor din Lista 1. Primul elev din Lista 2 trasă la sorți este repartizat în clasa imediat următoare celei în care a fost repartizat ultimul elev din Lista 1.

Prima etapă de înscriere (11 aprilie – 10 mai 2022)

Program: – 8:00-18:00 ( Luni – Joi)
                  – 8:00 – 17:00 (Vineri)

Conform Art. 13 alin. (8) pentru evitarea aglomerației, programarea telefonică a completării/validării cererilor-tip de înscriere se face la numărul de telefon 0269 43 40 02.

Conform Art. 13 alin. (9) ordinea în care se face programarea telefonică nu presupune crearea unei liste de preînscriere sau acordarea vreunei priorități la înscriere.

Acte necesare:

  1. Cererea-tip de înscriere se poate completa la unitatea de învățământ, online sau se poate  transmite prin e-mail sau prin poştă  la secretariatul unităţii de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învăţământul primar. 
    Conform Art. 3, alin (3) și (4) În situaţia completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poştă, părintele va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe propria răspundere, anexa nr. 3, cu privire la veridicitatea informaţiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, iar validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie şi se face la unitatea de învăţământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice şi constă în compararea datelor introduse în aplicaţia informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin fraudă.
  2. Copie și originalul certificatului de naștere al copilului (pentru certificare cu originalul la secretariatul unității)
  3. Copie și originalul actului de identitate al părintelui care depune actele (pentru certificare cu originalul la secretariatul unității)
  4. Copie și originalul recomandării de înscriere în clasa pregătitoare pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie inclusiv.
  5. Copie și originalul dovezii modului în care se exercită autoritatea părintească și la care părinte este stabilit domiciliul copilului , precum și acordul scris al celuilalt părinte în cazul custodiei comune acolo unde este cazul. 
  6. Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare în cazul în care se solicită înscrierea în altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție.

TELVERDE    0 800 816 269

Program de funcționare: luni – joi  8:00 – 16:30
vineri  8:00 – 14:00