Colegiul Naţional Pedagogic “Andrei Şaguna” Sibiu face parte din elita şcolilor transilvănene, apreciate  ca  fiind „culmea şi rădăcina şcolilor româneşti” (Moise Nicoara,1815), şcoli ce au transferat lumina evangheliei dezvăluirii şi propăşirii neamului nostru prin cultură şi unitate, formând dascăli – adevăraţi apostoli ai neamului. Trecutul istoric al şcolii noastre este asumat de către generaţiile actuale de dascăli şi de elevi care, conştienţi de tradiţia culturală glorioasă, au dezvoltat şi dezvoltă activităţi şi comportamente instructiv – educaţionale onorabile şi contribuie la păstrarea locului fruntaş în învăţământul românesc.

Calitatea actului educaţional-pedagogic este certificată şi prin conferirea de către Ministerul Educaţiei si Cercetării – în anii 2003 şi 2007 – a titlului de Şcoală Europeană şi prin efortul absolvenţilor noştri care au onorat şi onorează cu demnitate şcolile unde funcţionează şi instituţiile  învăţământului academic din ţară şi din afara graniţelor.


Vreme de 220 de ani destinul Colegiului       Naţional Pedagogic “Andrei Şaguna” Sibiu s-a integrat dinamic, creator şi distinct în evoluţia istorică, social-economică a neamului, în anvergura întregului sistem al învăţământului naţional. Este rezultatul şi expresia dorinţei de înălţare spirituală, a setei de cunoaştere, de dezvoltare diversificată şi de modernizare a învăţământului în toate domeniile de specialitate, de adecvare a acestuia la cerinţele progresului ştiinţei şi tehnicii, ale societăţii bazate pe cunoaştere.

Ca instituţie menită  să răspundă unui imperativ major al dezvoltării societăţii, dominate de idealul desăvârşirii neîntrerupte, prin formarea educatorilor de aleasă ţinută, Colegiul Naţional Pedagogic „Andrei Şaguna” Sibiu a contribuit şi contribuie cu tradiţionala şi specifica dăruire a meseriei de dascăl la pregătirea generală, pedagogică şi profesională a dascălilor (cadrelor) necesare învăţământului, la instruirea şi educarea exemplară a generaţiilor de elevi.

  • Anul înfiinţării: 1786
  • 1786 — Atestatã ca prima şi cea mai veche şcoală pedgogică ortodoxă, instituţie de stat, din Sibiu.
  • 1850 — Anul înfiinţării Institutului Teologico-Pedagogic de către Andrei Şaguna.
  • 1918 — Funcţionează separat ca “Şcoală Normalicească“ de băieţi şi fete.
  • 1920 — Şcoala de băieţi, funcţionează separat într-o fostă cazarma împreună cu o şcoală de aplicaţie, frecventată de orfani de război.
  • Pană în 1927 — Şcoală confesională susţinută doar de biserică.
  • 1938 — Şcoala începe să funcţioneze în clădirea proprie, ulterior devenită spital militar pentru perioada războiului.
  • Din 1948 şcoala pregăteşte învăţători şi educatori români şi germani, băieţi şi fete.
  • Din 2010 şcoala se mută pe aleea Turnu Roșu fosta școala 19.