Plan de integritate al Colegiului Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu
PO – Desemnare consilier etică
Formular pentru sesizarea abaterilor de la prevederile Codului de Etică şi Conduită Profesională