Profesionalizarea carierei didactice -PROF.    https://www.eprof.ro/

OME nr. 4523/10 august 2022 privind aprobarea componenței rețelei naționale a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023, la nivelul județului Sibiu sunt precizate unitățile de învățământ desemnate ca școli de aplicație. Detalii aici. 

Adresa privind elaborarea situației centralizate la nivel județean/la nivelul municipiului București  a cadrelor didactice care au absolvit programele acreditate PROF I și PROF II și care vor desfășura activitate deformare în cadrul programelor de formare continuă acreditate PROF III și PROF IV, implementate în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 –  Profesionalizarea carierei didactice-PROF. Detalii aici.

Anexa 1 – CONDIȚII  pentru organizarea și desfășurarea activităților de  formare, în calitate de formator,  în cadrul programului de formare continuă acreditat PROF III – Management educațional în context mentoral. Detalii aici. 

Anexa 2 – DECLARAȚIE DE EXPRIMARE A DISPONIBILITĂȚII pentru desfășurarea activităților de formare  în cadrul programului de formare continuă acreditat prin OME nr. 4740/19.08.2022 PROF III – Management educațional în context mentoral, în calitate de formator. Detalii aici.