1. Descrierea unităţii de învăţământAdresa: Aleea Turnu Roşu Nr. 2
Sibiu, Romania
Cod: 550361
Telefon: 0269434002
Fax: 0269433410
Email: cnpas_sb@yahoo.com


    Colegiul Naţional Pedagogic “Andrei Şaguna” Sibiu face parte din elita şcolilor transilvănene, apreciate  ca  fiind "culmea şi rădăcina şcolilor româneşti" (Moise Nicoara,1815), şcoli ce au transferat lumina evangheliei dezvăluirii şi propăşirii neamului nostru prin cultură şi unitate, formând dascăli - adevăraţi apostoli ai neamului. Trecutul istoric al şcolii noastre este asumat de către generaţiile actuale de dascăli şi de elevi care, conştienţi de tradiţia culturală glorioasă, au dezvoltat şi dezvoltă activităţi şi comportamente instructiv - educaţionale onorabile şi contribuie la păstrarea locului fruntaş în învăţământul românesc.

    Baza materială.  Şcoala noastră dispune pentru ciclul primar, de săli de clasă luminoase şi călduroase, cu mobilier adecvat categoriei de vârstă a elevilor. Pentru clasele pregătitoare au fost desemnate săli de clasă mai încăpătoare, care au fost dotate cu mobilier nou, conform cerinţelor formulate de minister. În aceste săli de clasă nu se desfăşoară ore după masa, astfel încât materialele şi mijloacele didactice să fie mereu la îndemâna cadrului didactic. Prin pavoazarea acestor săli cu produse ale activităţii elevilor din timpul orelor de curs se realizează o atmosferă plăcută, adecvată vârstei şi preocupărilor micilor elevi.   Galerie foto

     Pentru anul şcolar 2019-2020 unitatea noastră are aprobate 2 (două) clase pregătitoare, după cum urmează:

     - 1 clasă pregătitoare la secţia română - 25 elevi

     - 1 clasă pregătitoare la secţia germană - 25 elevi

    Pentru aceste două clase sunt încadrate cadre didactice calificate, care pe parcursul activităţii lor în unitatea noastră, au făcut dovada unui înalt profesionalism.

    Şcoala noastră NU organizează programul "Şcoala după şcoală".

    Miercuri, 6 martie 2019, între orele 8:00-13:00, părinţii, copiii şi alte persoane interesate vor putea vizita spaţiile destinate activităţilor claselor pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat în această activitate.


2. Circumscripţia şcolarăLocalizare în oraş

Colegiul Naţional Pedagogic “Andrei Şaguna” Sibiu
Delimitarea circumscripţiei
În perimetrul circumscripţiei intră:
   B-dul M. Viteazu (P-ţa Aurel Vlaicu-str. N. Iorga) str. N. Iorga (intersecţia cu b-dul M. Viteazu b-dul V. Milea), partea dinspre şcoală-b-dul V. Milea până la intersecţia cu str. Oituz, partea dinspre şcoală-str. Al. I. Cuza - str. Hipodromului-str. Oituz de la intersecţia cu str. Hipodromului până la intersecţia cu P-ţa Aurel Vlaicu, partea dinspre şcoală
 • Aleea Biruinţei
 • Aleea Buia
 • Aleea Haiducului
 • Aleea Turnu Roşu
 • Str. Călugăreni
 • Str. Cernei de la str. Mirăslău până la intersecţia cu str. N. Iorga
 • Str. Dorului
 • Str. Eroilor
 • Str. Gorăslău
 • Str. Mirăslău
 • Str. Mureşanu

Notă : În acest an şcolar, ISJ Sibiu nu a alocat circumscripţii şcolare pentru secţia germană.

Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2019 - 2020

3. Informaţii privind înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020


  Program înscriere (Prima etapă 4 martie - 22 martie 2019):

 •      - de luni până vineri, între orele 08.00-18.00
 •      - vineri, 22 martie 2019 între orele 08.00-14.00


     Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019 - 2020

     Metodologia de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019 - 2020

  Actele necesare înscrierii:
 •      - cerere-tip de înscriere completată on-line sau la secretariatul unităţii şcolare (Validarea cererii este obligatorie şi se face la secretariatul unităţii şcolare). Model cerere
 •      - copie şi original după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal (act doveditor);
 •      - copie şi original al certificatului de naştere al copilului;
 •      - părinţii divorţaţi depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului, Conf. Art. 3, alin (2) din Metodologia de înscriere (acolo unde este cazul);
 •      - documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);
 •      - alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice de departajare (acolo unde este cazul).

! Notă: Părinţii care doresc înscrierea copiilor la secţia germană şi aparţin minorităţii germane pot aduce acte doveditoare pentru acestă apartenenţă. Actele se vor depune la secretariatul unităţii în momentul înscrierii copilului.

! Notă: Conform Metodologiei de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019 - 2020:
           Art. 13
   (7) În vederea asigurării fluenţei procedurilor şi a evitării aglomeraţiei, unităţile de învăţământ vor asigura inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinţilor pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere. Numărul de telefon la care părinţii pot apela este afişat la avizierul unităţii de învăţământ, pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar.
   (8) Unităţile de învăţământ vor informa părinţii că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere şi/sau acordarea unei priorităţi la înscriere. Informaţia va fi afişată la secretariatul unităţii de învăţământ, la avizierul acesteia şi pe site-ul şcolii, dacă acesta există, şi va fi comunicată direct părinţilor la momentul programării telefonice sau al prezentării pentru completarea/validarea cererii-tip de înscriere.

! Notă: Criterii generale şi specifice de departajare

! Notă: Centre de evaluare psihosomatică 2019

Temele vizate pentru evaluarea cunoştinţelor de limba germană pentru copiii înscrişi la clasa pregătitoare-secţia germană

Evaluarea cunoştinţelor de limba germană va consta într-o conversaţie simplă pe următoarele teme:

 •      1. Animale domestice
 •      2. Fructe, legume
 •      3. Părţile corpului omenesc
 •      4. Anotimpurile
 •      5. Culorile
 •      6. Familia mea
 •      7. Jucării
 •      8. În camera copilului
 •      9. Cum ne îmbrăcăm

Notă : Testul de limba germană se va desfăşura în data de 23 martie 2019.
Programarea pe ore a copiilor pentru evaluarea cunoştinţelor de limba germană se va afişa vineri 22 martie 2019 după ora 15.


4. Informaţii pentru părinţiInformaţii utile pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu :   
Înscrierea în învăţământul primar 2019 - 2020


Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei Naţionale :   
Înscrierea în învăţământul primar 2019 - 2020

TELVERDE 0800816269, informaţii privind înscrierea în ciclul primar - în intervalul luni-joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 .

© Copyright 2009-2019, www.cnandreisaguna.ro Toate drepturile rezervate.