19 aprilie 2019 -      Ziua Porţilor Deschise


Colegiul Naţional Pedagogic "Andrei Şaguna" Sibiu anunţă, pe lângă specializarea Educator - Învăţător, o nouă specializare la profilul pedagogic, începând cu anul şcolar 2019-2020
(o clasă la 4 ani - 28 de locuri):     Educator - Puericultor

    Astfel, în anul şcolar 2019-2020, la profilul pedagogic, vor fi două clase cu specializarea Educator - Învăţător, secţia română, o clasă cu specializarea Educator - Puericultor, secţia română şi o clasă cu specializarea Educator - Învăţător, secţia germană.

Educatorul-puericultor este persoana calificată să intervină în sectorul serviciilor de creştere, îngrijire şi educaţie timpurie a copilului şi de susţinere a părinţilor în consolidarea abilităţilor parentale. Astfel, poţi deveni specializat în educaţia timpurie a copilului (până la 3 ani). Clic aici.


Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020, Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 şi Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020

Fişa de înscriere în anul şcolar 2019-2020 pentru admiterea în clasa a IX-a, învăţământul liceal de stat

Anexa la fişa de înscriere în anul şcolar 2019-2020 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

        Actele necesare înscrierii pentru participarea la probele de aptitudini Profil Pedagogic, specializarea Educator - Învăţător şi Educator - Puericultor:

 •     › Anexă la Fişa de înscriere (de la Şcoala de provenienţă)
 •     › Certificat de naştere original şi copie;
 •     › Carte de identitate original şi copie;
 •     › Folie de plastic;
 •     › Adeverinţă medicală cu menţiunea "Apt pentru participarea la probele sportive de la Colegiul Naţional Pedagogic "Andrei Şaguna" sau "Apt pentru efort fizic".
  Nu sunt acceptate alte formulări pe adeverinţa medicală!!!

        Probele de aptitudini se desfăşoară în perioada 15 mai 2019 - 17 mai 2019. Afişarea programărilor se va face Marţi, 14 mai 2019, după ora 21:00, inclusiv pe site!!!

Metodologia de organizare şi Materiale necesare desfăşurării probelor de aptitudini


        Actele necesare înscrierii pentru participarea la probele verificare a cunoştinţelor de limbă modernă engleză:

 •     › Anexă la Fişa de înscriere (de la Şcoala de provenienţă)
 •     › Certificat de naştere original şi copie;
 •     › Carte de identitate original şi copie;
 •     › Folie de plastic.

Metodologia de organizare şi desfăşurare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă engleză


        Candidaţii cărora li se recunosc şi li se certifică examene cu recunoaştere internaţională (nivel minim A2), conform Art. 5. (2)-(6). din OMEN nr. 4829 / 30 august 2018, primesc nota 10 (zece) la proba de verificare a cunostinţelor de limba modernă pentru admiterea în anul şcolar 2019-2020 în clasele a IX-a cu program bilingv.
         Echivalarea se face la cerere la secretariatul Colegiilor Naţionale care organizează testul de aptitudini pentru clasele bilingve, în perioada 13-14 mai 2019, perioada de înscriere a elevilor pentru sustinerea testului de cunoastere a limbii engleze în vederea admiterii în clasele bilingve. Candidaţii vor prezenta certificatul în original şi o copie xerox.

 

 

 

 

© Copyright 2009-2019, www.cnandreisaguna.ro Toate drepturile rezervate.